• Hvorfor velge Oss?

  Leppefisk.com ble i 2020 kjøpt av Fjordservice Flekkefjord og vi leverer villfanget leppefisk fra Sverige/Sør-Norge til oppdrettere. Sammen er vi en ledende aktør innen produksjon av rensefisk til oppdrettsnæringen. Vi samarbeider med de beste yrkesfiskerene for å sikre topp kvalitet til våre kunder. Trenger dere rensefisk eller ønsker du å levere til oss så ta kontakt.

 • Raskt oppgjør

  Vi er er opptatt av at våre fiskere får en god pris og leverer en høy kvalitet på fisken. Vi er raske med oppgjør.

 • Utvikling

  Vi er opptatt av utvikling for å bevare kvalitet, et eksempel er våre transportkasser for frakt av fisk og digital registrering av fangst.

 • Bistand

  Vi er opptatt av å hjelpe dere igang og ikke minst følge dere opp med både nyheter innen leppefiske og andre nyttige ting som yrkesfiskeren behøver.

 • Fritidsfiskarar må ha leveringsavtale for å kunne søke om å drive fiske etter leppefisk

  Den som vil fiske leppefisk med båtar som ikkje er merkeregistrerte, må ha særskilt løyve frå Fiskeridirektoratet. Kontakt oss så hjelper vi deg.

  Registrer deg her

 • Om leppefisk

 •  

  Fisket etter leppefisk har tatt seg kraftig opp dei siste åra og det er innført strenge reguleringar for å kunne handtere den sterke veksten og sikre bestandane av leppefisk.

  Fisket etter leppefisk foregår i tre geografiske område; Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Det er i all hovudsak bergnebb og grønngylt som blir fiska.

  Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, og fisken har relativt stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Leppefisk brukes som et alternativ til eller samtidig med medikamenter, og er et positivt bidrag til miljøvennlig produksjon. Havbruksnæringen arbeider med å utvikle alternative metoder for å bekjempe lus, og på sikt kan man tenke seg at det finnes nye effektive og miljøvennlige avlusningsmetoder. Det arbeides også med oppdrett av rognkjeks og berggylt til bruk som rensefisk.


  Men frem til alternative avlusningsmetoder overtar har næringen et stort behov for tilgang på villfanget leppefisk, og det er viktig å forvalte bestanden slik at vi sikrer tilgang på leppefisk i årene fremover. Flest antall bergnebb og grønngylt fiskes og leveres. Berggylt er en etterspurt rensefisk fordi den er en god lusespiser. Fangsten av berggylt utgjør rundt 6 prosent av totalt antall fisk fanget.